PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów z wykorzystaniem innowacyjnego atramentu w firmie PLAKAPOL”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w firmie Beneficjenta i ulepszenie dzięki temu produkowanych wyrobów. Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej wpłynie bezpośrednio na unowocześnienie procesu produkcyjnego w firmie, dopasowanie w większym stopniu do oczekiwań i potrzeb klientów oraz na generowane przychody ze sprzedaży. Dzięki tej technologii klienci będą mieli możliwość elastycznego doboru podłoża tekstylnego przeznaczonego na druk, firma będzie w stanie dostarczyć produkt finalny w krótszym czasie, produkt ten podniesie poziom jakości ze względu na zawartość pigmentu w składzie atramentu) oraz będzie bardziej ekologiczny ze względu na zastosowane atramenty polimerowe (mniejsza szkodliwość dla środowiska).

Dofinansowanie projektu z UE: 763 469,99 PLN